Tytuł Odsłony
REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELA OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ NR 1 W SOSNOWCU 11
PROCEDURA WPROWADZANIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ W OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ NR 1 W SOSNOWCU 20
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ OPP NR 1 15
REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKÓW MOTYWACYJNYCH 26
REGULAMIN RADY RODZICÓW OPP NR 1 66
WEWNĘTRZNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA ZASTĘPST ZA NIEOBECNYCH NAUCZYCIELI 72
HARMONOGRAM IMPREZ OKAZJONALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 93
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUZBOWYCH ADRESÓW MAILOWYCH 94
INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 101
ZASADY BHP NA ZAJĘCIACH W OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ NR 1 W SOSNOWCU 133
REGULAMIN ORGANIZACYJNY OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ NR 1 W SOSNOWCU 159
REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ NR 1 W SOSNOWCU 162
REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ OKAZJONALNYCH W OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ NR 1 w SOSNOWCU 121
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ NR 1 W SOSNOWCU - 2018/2019 384
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I DANYCH WRAŻLIWYCH W OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ NR 1 W SOWNOWCU 164
WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA W OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ NR 1 W SOSNOWCU 123
KODEKS ETYCZNY NAUCZYCIELI OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ NR 1 W SOSNOWCU 127
REGULAMIN PROWADZENIA I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ W OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ NR 1 W SOSNOWCU 139
STATUT PUBLICZNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZEJ OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ NR 1 W SOSNOWCU 260
Filtr
Pokaż #