Tytuł Odsłony
REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELA OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ NR 1 W SOSNOWCU 3
PROCEDURA WPROWADZANIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ W OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ NR 1 W SOSNOWCU 6
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ OPP NR 1 5
REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKÓW MOTYWACYJNYCH 21
REGULAMIN RADY RODZICÓW OPP NR 1 55
WEWNĘTRZNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA ZASTĘPST ZA NIEOBECNYCH NAUCZYCIELI 66
HARMONOGRAM IMPREZ OKAZJONALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 86
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUZBOWYCH ADRESÓW MAILOWYCH 89
INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 96
ZASADY BHP NA ZAJĘCIACH W OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ NR 1 W SOSNOWCU 124
REGULAMIN ORGANIZACYJNY OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ NR 1 W SOSNOWCU 150
REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ NR 1 W SOSNOWCU 157
REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ OKAZJONALNYCH W OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ NR 1 w SOSNOWCU 115
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ NR 1 W SOSNOWCU - 2018/2019 331
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I DANYCH WRAŻLIWYCH W OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ NR 1 W SOWNOWCU 156
WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA W OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ NR 1 W SOSNOWCU 115
KODEKS ETYCZNY NAUCZYCIELI OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ NR 1 W SOSNOWCU 119
REGULAMIN PROWADZENIA I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ W OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ NR 1 W SOSNOWCU 128
STATUT PUBLICZNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZEJ OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ NR 1 W SOSNOWCU 235
Filtr
Pokaż #