Sekretariat placówki przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów. Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu
ul. Grabowa 2, 41-200 Sosnowiec

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
Sekretariat  udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
 
Godziny urzędowania sekretariatu:
poniedziałek - piątek od 08:00 do 16:00
 
Sekretarz OPP nr 1: Iwona Wilk