Rada Pedagogiczna - 2018/2019

Elżbieta Skiba-Posikata - Dyrektor

Katarzyna Kożuch - Wicedyrektor

Ewelina Niedziela

Hanna Rędzińska

Marta Lachor-Winiarska

Grzegorz Skrzypek

Iwona Ambroziak

Małgorzata Podsiedlik

Iwona Walas

Aleksandra Jabłońska-Błokowska

Paweł Cecha

Konrad Bilski

Grażyna Grabowska

Katarzyna Bała

Łukasz Bukowczan