Rada Pedagogiczna - 2017/2018

Elżbieta Skiba-Posikata - Dyrektor

Ewelina Niedziela - Wicedyrektor

Katarzyna Kożuch

Hanna Rędzińska

Marta Lachor-Winiarska

Grzegorz Skrzypek

Iwona Ambroziak

Małgorzata Podsiedlik

Iwona Walas

Aleksandra Jabłońska-Błokowska

Marzena Małysa

Paweł Cecha

Konrad Bilski

Grażyna Grabowska

Katarzyna Bała